Ovládače na brány a garáže

Programujeme diaľkové ovládače na garáže a brány s pevným aj plávajúcim kodom s frekvenciami 315 / 433,92 / 868 MHz